MCC

MCC (ang. Mobile Country Code) – kod kraju używany w sieciach bezprzewodowych, m.in. w sieciach telefonii komórkowej.

MCC jest fragmentem numeru IMSI (unikalny identyfikator karty SIM), występuje zazwyczaj w parze z numerem MNC (kodem sieci telefonii komórkowej). Identyfikuje dany kraj w którym działa sieć telefonii komórkowej, jest zatem dla każdego kraju unikalny. Kod MCC w połączeniu z kodem MNC pozwala jednoznacznie zidentyfikować wskazanego operatora telefonii komórkowej. Kod MCC dla polski to 260, zatem określony operator działający na terenie polski może mieć przykładowo numer 260-01. Istnieje również kod MCC używany do celów testowych (z wykorzystaniem testowych urządzeń), jest to kod 001.

Kod MCC jest używany, aby zidentyfikować kraj. To dzięki niemu telefon może poinformować o połączeniu się przez nadajnik poza granicami kraju (roaming). W połączeniu z kodem MNC telefon jest w stanie zidentyfikować sieć w której pracuje, lub połączyć się ze stacjami bazowymi (BTS) odpowiedniego operatora. Przy użyciu tego kodu są również zakładane blokady simlock telefonów komórkowych, oraz nadawane numery IMSI kartom SIM.