MIDI

MIDI (ang. Musical Instrument Digital Interface) – interfejs i technika przesyłania informacji między urządzeniami muzycznymi.

MIDI jest sposobem na przesyłanie komend między urządzeniami muzycznymi. Choć takimi urządzeniami zazwyczaj są syntezatory, w interfejs MIDI mogą być wyposażone np. komputery PC (lub karty dźwiękowe w nich zainstalowane). Same komendy w odpowiedni sposób mogą być zapisane w plikach MIDI i używane w dowolnym momencie na szeregu różnych urządzeń, w tym komputerach PC, czy smartfonach w celu odtworzenia zapisanego wcześniej nagrania. Pierwsze telefony wyposażone w dzwonki polifoniczne wykorzystywały najczęściej właśnie format MIDI który nie jest zarejestrowanym dźwiękiem a komendami dla syntezatora jakie dźwięki i w których momentach należy odebrać. Dzięki temu plik MIDI jest bardzo małych rozmiarów i z powodzeniem mógł być zapisany w mało pojemnej pamięci pierwszych telefonów.

Słowniczek - MIDI

Standardowe gniazdo MIDI

Pierwszym urządzeniem wyposażonym w MIDI był syntezator Yamaha DX1 (w 1980 roku). Od tego czasu MIDI było umieszczane w różnych muzycznych i nie muzycznych instrumentach (np. pierwszych mikrokomputerach jak seria Atari czy Commodore).

Sam standard MIDI składa się z komend które kolejno przesyłane są między urządzeniami. Takimi komendami mogą być np. polecenia odgrywania dźwięku o określonej częstotliwości na określonym syntezatorze. Pliki MIDI są pod tym względem bardziej podobne, ale zamiast działania w czasie rzeczywistym zawierają sygnatury czasowe dla kolejnych komend.

Źródła obrazków: Wikipedia