MMS

MMS (ang. Multimedia Messaging Service) – usługa przesyłania wiadomości multimedialnych.

MMS wyewoluowała z usługi SMS oferując całkiem inne podejście do tematu przesyłania wiadomości. Poza zwykłym tekstem pozwala na dołączenie treści multimedialnych takich jak zdjęcia, dźwięk i nagrania wideo. Standardowo muzyka może być umieszczona w formacie MIDI, zdjęcia z formacie JPEG, GIF lub PNG, a nagrania wideo w formacie 3GP. Możliwe jest jednak dołączanie dowolnych plików o ile urządzenia wysyłające i odbierające wiadomość są w stanie je obsłużyć. Teoretycznie rozmiar wiadomości MMS nie jest ograniczony, w praktyce operatorzy stosują limit 300 kB na wiadomość, a wcześniej nawet za wiadomości powyżej 100 kB pobierana była wyższa opłata. Obecnie ceny wiadomości MMS są zbliżone do cen pojedynczej wiadomości SMS, przez co niekiedy lepiej jest wysłać wiadomość MMS niż wieloczęściową CSMS.

Do transmisji wiadomości (w odróżnieniu od wiadomości SMS) wykorzystywana jest sieć GPRS. Oznacza to, że do wysłania i odebrania wiadomości jest stosowana technologia wykorzystywana do połączeń z siecią Internet, dodatkowo urządzenie musi znajdować się w zasięgu takiej sieci (prawie cały obszar Polski). Mimo wykorzystania tej samej technologii, za odbieranie wiadomości MMS nie są pobierane opłaty związane z transmisją danych.