MP3

MP3 (ang. MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3) – algorytm stratnej kompresji dźwięku przetworzonego do postaci cyfrowej.

Standardy MPEG-1 i MPEG-2 opisują sposób stratnej kompresji wideo i audio. Kompresja dźwięki możliwa jst na jeden z trzech sposobów – tzw. warstw. O ile w przypadku płyt DVD dźwięk kodowany jest z użyciem drugiej warstwy, o tyle trzecia warstwa stała się bardzo popularna do zapisu muzyki w postaci pliku z rozszerzeniem mp3.

Format MP3 używa stratnego algorytmu co oznacza, że choć plik z muzyką zajmuje o wiele mniej niż jego nieskompresowany odpowiednik PCM, to odbywa się to kosztem jakości dźwięku. Kompresja stratna w MP3 odrzuca np. dźwięki niesłyszalne przez większość osób i używa zaawansowanych algorytmów wykrywania innych potencjalnie niesłyszalnych dźwięków. Sam algorytm jest bardzo skomplikowany.

Aby zapewnić możliwość doboru parametrów do potrzeb użytkownika, format MP3 pozwala na kompresję dźwięku w strumieniu o stałej (8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256 i 320 kb/s) albo o zmiennej przepływności (określa się minimalną i maksymalną przepływność, a algorytm dobiera najbardziej odpowiednią – mniejszą gdy dźwięk poddaje się lepiej kompresji i jest mniej skomplikowany i większą w sytuacji przeciwnej).

Format MP3 pozwala na zapisanie dźwięku stereo, choć powstał format MP3 Surround pozwalający na zapisanie dźwięku wielokanałowego 5.1.