MPEG-1

MPEG-1 – standard kompresji audio i wideo używany głównie na płytach Video-CD.

MPEG-1 jest standardem zaproponowanym przez grupę MPEG. Opisuje on sposób zapisu dźwięku i wideo w cyfrowym strumieniu. Stosowany jest głównie na płytach Video-CD (które już nie są używane), a jego trzecia warstwa (MPEG-1 Layer 3) jest nazwą popularnego formatu kompresji dźwięku – MP3.

Standard MPEG-1 składa się z kilku części, m.in.:
- Sposób zapisu strumieni audio i wideo (w tym ich synchronizację)
- Kodek kompresji wideo
- Kodek kompresji audio

Obraz zakodowany kodekiem MPEG-1 jest obrazem z przeplotem (każda klatka obrazu zawiera tylko połowę linii obrazu). Teoretycznie obraz może mieć rozdzielczość do 4095x4095 pikseli w 12 bitach, w praktyce używane są jednak rozdzielczości 352x240, 352x288 lub 320x240 o przepływności do 1,5 Mbit/s.

Dźwięk skompresowany przy pomocy MPEG-1 stosuje różne algorytmy pozwalające na uzyskanie wysokiego stopnia kompresji przy jednoczesnej małej ilości danych. Obsługuje zarówno strumienie mono jak i stereo. Próbkowanie strumieni może wynosić 32, 44,1 lub 48 kHz, a szybkość strumienia od 21 do 384 kbit/s. Algorytm kompresji okazał się na tyle skuteczny, ze jego trzecia warstwa jako osobny kodek stała się bardzo popularna i jest znana jako format MP3.