Matryca CCD

Matryca CCD (ang. charge-coupled device) – rodzaj matrycy światłoczułej.

Słowniczek - Matryca CCD 3

Matryca CCD w obudowie

Matryca CCD składa się z wielu małych światłoczułych elementów. Światło padające na pojedynczy element matrycy powoduje uwolnienie ładunków elektrycznych, które są gromadzone w kondensatorach. Wielkość tego ładunku jest proporcjonalna do ilości padającego światła. Następnie wspomagający układ elektroniczny mierzy wartości tych ładunków i zamienia je na informacje (w aparatach cyfrowych informacje o obrazie zamieniane są najczęściej na plik jpg ze zdjęciem). Układ wielu małych światłoczułych elementów składający się na całą matrycę pozwala zarejestrować obraz, którego rozdzielczość jest proporcjonalna do ilości punktów.

Słowniczek - Matryca CCD 1

Elementy światłoczułe matrycy CCD

Pojedynczy punkt matrycy jest w stanie zarejestrować jedynie jasność, ale nie kolor. Ponieważ najczęściej posługujemy się kolorami zapisanymi w przestrzeni barw RGB, także w matrycach często stosuje się właśnie taki filtr, aby były zdolne do rejestrowania jasności w każdej z 3 składowych: czerwonej, zielonej i niebieskiej (bez filtra barwnego matryca rejestrowała by ogólną jasność całej przestrzeni barw, dając czarno-biały obraz).

Słowniczek - Matryca CCD 2

Filtr barwny na matrycy CCD w układzie Bayera

Zalety:
- mniejsze szumy matrycy (efekt szumu można zaobserwować wykonując zdjęcie w mało oświetlonym pomieszczeniu)
- mniejsze przekłamania przy rejestrowaniu obrazu przy mocnym oświetleniu (mniej widoczny efekt w postaci białego obszaru dookoła źródła jasnego światła)

Wady:
- wolniejsze od matryc CCD
- rejestrowanie obrazu odbywa się linia po linii, dlatego przy fotografowaniu szybko poruszających się (lub wirujących) elementów mogą wystąpić przekłamania
- zużywają więcej energii, co skraca czas działania na akumulatorze

Źródła obrazków: Wikipedia