Matryca aktywna

Matryca aktywna (ang. active matrix – AM) to schemat adresowania pikseli w wyświetlaczach płaskich (między innymi LCD czy OLED) w celu ustawienia indywidualnej wartości każdemu pikselowi, a co za tym idzie w celu ustawienia aktualnie wyświetlanego obrazu.

Matryca posiada połączenia poziome i pionowe. Podanie sygnałów na linii poziomej i pionowej adresuje jeden wskazany piksel i ustawia jego wartość.

W matrycach aktywnych, każdemu pikselowi w wyświetlaczu towarzyszy układ tranzystora i kondensatora, które w sposób aktywny utrzymują stan piksela do kolejnego odświeżenia lub zmiany jego wartości. To odróżnia ten typ adresowania od adresowania pasywnego (patrz: matryca pasywna). Układ ten chroni też informację wyświetlaną przez piksel przed przypadkową zmianą podczas adresowania innych pikseli.

Słowniczek - Matryca aktywna

Zasada działania adresowania matrycowego – każdy piksel adresowany jest za pomocą podania sygnałów na linii pionowej i poziomej

Dzięki adresowaniu matrycowemu, do zaadresowania wszystkich pikseli matrycy o rozdzielczości m x n potrzeba zaledwie m+n połączeń. Przy rozdzielczości 320x240 daje to 560 połączeń. Jest to duża zaleta względem adresowania bezpośredniego (w którym stan każdego piksela ustawiany jest za pomocą własnego połączenia) wymagającego w tym przypadku 76800 połączeń.

Źródła obrazków: Wikipedia