Modem

Modem (ang. MOdulator-DEModulator) – urządzenie przełączane najczęściej do komputera, dzięki któremu możliwa jest zamiana danych cyfrowych na analogowe i na odwrót.

Modem jest urządzeniem przyłączanym najczęściej do linii telefonicznej (choć są także wersje przeznaczone dla np. linii telewizji kablowych lub do przesyłania danych drogą radiową). Dane cyfrowe pochodzące najczęściej z komputera zamieniane są przy pomocy modulacji na sygnały analogowe, a następnie w modemie znajdującym się po drugiej stronie następuje sytuacja odwrotna – zamiana sygnałów analogowych na dane cyfrowe przy pomocy demodulacji. Technika ta jest szeroko wykorzystywana w łączach internetowych wykorzystujących technologię ADSL (z użyciem linii telefonicznej). Innym przykładem, są modemy radiowe w smartfonach korzystające z łącz radiowych.

Słowniczek - modem

Modem DSL

Dawniej wykorzystywane były modemy akustyczne jako przystawki do klasycznego telefonu (słuchawkę telefonu kładło się na przystawce z wbudowanym mikrofonem i głośnikiem). Następnie modemy te zostały zastąpione wersjami elektrycznymi, które przyłącza się bezpośrednio do linii telefonicznej. Takie klasyczne modemy mogły osiągnąć prędkość do 56 kbit/s. Dzisiejsze modemy pracujące w różnych technologiach pozwalają na osiągniecie prędkości transmisji do kilkudziesięciu (lub więcej) megabitów na sekundę.

W przypadku komputerów dawniej modemy podłączało się wewnątrz komputera z użyciem interfejsu PCI, obecnie najpopularniejsze są modemy USB lub wyposażone w port Ethernetowy.

Źródła obrazków: Wikipedia