Organiczna dioda elektroluminescencyjna

Organiczna dioda elektroluminescencyjna, OLED (ang. organic light-emitting diode) – rodzaj diody elektroluminescencyjnej (LED), której warstwą luminescencyjną jest związek organiczny emitujący światło pod wpływem przyłożonego napięcia.

Cienka warstwa związku organicznego (warstwa emisyjna) umieszczona jest pomiędzy dwiema elektrodami, z których przynajmniej jedna jest przezroczysta (aby mogła przepuścić emitowane przez diodę światło).

Diody OLED wykorzystywane są do budowy wyświetlaczy OLED wykorzystywanych w smartfonach (np. AMOLED) i innych urządzeniach przenośnych. Powstają także pierwsze telewizory i monitory wykorzystujące wyświetlacze OLED.

Słowniczek - OLED1

Zielona organiczna dioda elektroluminescencyjna

Słowniczek - Wyświetlacz OLED

Wyświetlacz zbudowany w oparciu o OLED

Źródła obrazków: Wikipedia