P2P

P2P (ang. Peer-to-Peer) – rodzaj równouprawnionej komunikacji wszystkich hostów ze sobą bez użycia serwera pośredniczącego.

Słowniczek - P2P

Schemat sieci P2P

Pierwotnie globalna sieć Internet miała opierać swoje działanie właśnie na komunikacji hostów pomiędzy sobą i wtedy zrodziła się idea P2P. Szybko jednak duże firmy zaczęły inwestować w ten segment rynku kupując szybkie łącza internetowe i komputery, jednocześnie centralizując zasoby na serwerach. Technika ta przyjęła się i wykorzystywana jest do dziś (np. łącząc się ze stroną internetową http://agdlab.pl następuje połączenie z jednym z grupy serwerów w serwerowni, nie z innym użytkownikiem sieci).

W 1999 roku pod wpływem coraz większej ilości przeszkód na drodze swobodnej wymiany plików idea P2P powróciła w postaci aplikacji Napster, która umożliwiała w bardzo prosty sposób udostępnianie innym własnych plików bez użycia zcentralizowanych serwerów pośredniczących w wymianie plików.

W modelu sieci P2P użytkownicy (a dokładniej ich komputery zwane hostami) łączą się bezpośrednio ze sobą, czyli mogą być jednocześnie klientem (pobierając plik) lub serwerem (udostępniając plik). Choć w sieci P2P nie są potrzebne centralne serwery, często wykorzystuje się je do zainicjowania połączenia (klient musi znać choć jeden adres IP z którym może się połączyć, aby następnie od niego uzyskać inne adresy). Przyspiesza to znacznie inicjowanie połączeń a co za tym idzie szybkość transferu.

Wadą modelu P2P jest fakt, że choć jeden host musi udostępniać w danym momencie plik, aby było możliwe jego pobranie. Im więcej hostów udostępnia plik tym większe szanse, że uda się go pobrać w całości zanim wszystkie hosty przestaną go udostępniać.

Obecnie najbardziej znaną implementacją P2P jest sieć BitTorrent, ale korzysta z niej także np. Skype.

Źródła obrazków: Wikipedia