PAN

PAN (ang. Personal Area Network) – rodzaj sieci komputerowej używanej do łączenia różnych urządzeń sieciowych w małe sieci zazwyczaj na krótki czas, w celu wykonania określonego zadania.

Taki rodzaj sieci może być wykorzystywany np. do przyłączenia smartfona do dostępnego w miejscu przebywania komputera przy pomocy kabla USB w celu podłączenia go przez komputer np. do sieci Internet. Sieci prywatnie nie mają zazwyczaj charakteru trwałego i wykonywane są przy użyciu różnych interfejsów dostępnych w obu łączonych urządzeniach.

Z powodu nietrwałego, chwilowego charakteru takiej sieci, wykorzystywanej głownie do własnych celów, sieć została nazwana siecią prywatną. Jej przeznaczeniem nie jest dołączanie innych urządzeń sieciowych – do tego wykorzystywane są lokalne sieci komputerowe LAN.

Bezprzewodowym rodzajem sieci PAN są sieci WPAN – obecnie częściej wykorzystywane.