PCIe

PCIe, PCI Express (ang. Peripheral Component Interconnect Express) – rodzaj połączenia (szyny) w komputerach PC.

PCIe jest połączeniem punkt-punkt służącym do przyłaczania kart rozszerzeń na płycie głównej komputera PC. Połączenie nie jest współdzielone z innym kartami, nie jest to zatem magistrala. Umożliwia wyprowadzenie połączenia na zewnątrz komputera. Jest następcą starszych magistral PCI i AGP.

PCIe nie jest wstecznie kompatybilne z magistralą PCI. Ponieważ sama nie jest magistralą, eliminuje wiele problemów w komunikacji, w tym zmniejszanie prędkości transmisji danych gdy jednocześnie pracuje kilka kart rozszerzeń. Każda karta rozszerzeń przyłączona jest bezpośrednio do kontrolera którym może być albo mostek, albo bezpośrednio procesor.

Jeden kontroler ma ograniczoną liczbę linii PCIe, ale standard został opracowany tak, ze istnieje kilka wariantów złącz PCIe – od złącza z 1 linią do złącza z 32 liniami. W ten sposób pula wszystkich linii może być rozdzielona dowolnie dla wszystkich gniazd na płycie głównej. Co więcej karta rozszerzeń wymagająca mniejszej liczby linii może być obsadzona w gnieździe z większą ilością linii i na odwrót karta z przykładowo 32 liniami może być obsadzona np. w gnieździe z 4 liniami (choć to ograniczy jej przepustowość).

Złącza PCIe doczekały się kilku wersji. Najnowsza jest w stanie dostarczyć kartom rozszerzeń do 300W energii i osiągnąć przepustowość 32GB/s.

Słowniczek - PCIe

Złącza PCIe na płycie głównej.

Źródła obrazków: Wikipedia