PCMCIA

PCMCIA (ang. Personal Computer Memory Card International Association) – standard kart rozszerzeń stosowany w komputerach przenośnych.

PCMCIA jest międzynarodowym stowarzyszeniem ponad 200 firm (pierwotnie tylko firm specjalizujących się w produkcji kart pamięci). Organizacja została zawiązana w celu utworzenia i rozwijania jednolitego standardu kart pamięci i złącz służących do ich obsługi. Następnym krokiem było utworzenie standardu interfejsu wejścia/wyjścia do komunikacji urządzeń z kartami. W następnych latach standard był nadal rozwijany i dopasowywany do panujących na rynku warunków.

Rozwój rynku wymusił zmiany w standardzie PCMCIA i ze standardu obsługo kart pamięci przerodził się on w standard kart rozszerzeń pozwalający na dołączania innych urządzeń (np. modemu, kart sieciowych czy dysków twardych).

Słowniczek - PCMCIA

Karty PCMCIA

Pierwotnie karty posiadały 5-woltowy, 16-bitowy interfejs ISA, który z czasem został zamieniony nowszym i szybszym 32-bitowym interfejsem PCI pracującym z napięciem od 3 do 3,3V i częstotliwością 33 MHz (makymalny transfer wynosi 133 MB/s). Starsza wersja jest nazywana także PC Card 16, a nowsza (obsługująca karty starszego typu) CardBus. Wielkość kart zbliżona jest do wielkości karty płatniczej. Grubość karty jest zależna od znajdującego się w niej urządzenia.

Dzięki PCMCIA do urządzeń przenośnych poza kartami pamięci, kartami sieciowymi czy dyskami twardymi przyłączyć można szereg innych urządzeń jak karty telewizyjne, kontrolery USB, karty WiFi, karty dekodujące, katy bluetooth i inne.

Ze względu na wielkość wyróżniamy 3 rodzaje karty:
- typ I – grubość 3,3 mm, głównie karty pamięci
- typ II – grubość 5mm, głównie karty sieciowe, czytniki kart i inne
- typ III – grubość 10,5mm, głównie dyski twarde

PCMCIA zostało obecnie wyparte przez szybsze i nowocześniejsze ExpressCard.

Źródła obrazków: Wikipedia