PCX

PCX – format grafiki rastrowej.

PCX jest formatem, w którym przechowywana jest grafika rastrowa (czyli składająca się z pikseli). Powstał w czasie, gdy Microsoft prezentował pierwsze wersje systemu Windows. Obecnie wyparty przez bardziej rozbudowane formaty JPG, PNG i GIF.

Głównym zastosowaniem formatu PCX byłą grafika z 8-bitopwą głębią kolorów, czyli mało spotykaną obecnie. Powstała jednak implementacja z 24-bitową głębią. Kodowanie obrazu używa algorytmu RLE przystosowanego na potrzeby tego formatu. Podczas kodowania używana jest również paleta kolorów. Bajty o wartości od 0 do 192 oznaczają kolor, a od 193 do 255 zawierają liczbę powtórzeń poprzedniego bajta (od 1 do 64). Możliwe jest również zapisanie więcej niż 192 różnych kolorów, ale kolejne potrzebują dodatkowego bajta prefiksu. Oznacza to, ze algorytm kompresji powinien przydzielać najczęściej użytym kolorom indeks mniejszy lub równy 192 w celu zapewnienia jak największego stopnia kompresji.

Grafiki z 24-bitową głębia koloru mogą być zakodowane w podobny sposób, przy czym w ich przypadku każdy kolor jest kodowany oddzielnie, aby uniknąć powstawania dużych palet kolorów (przy których algorytm nie byłby optymalny).