PIN

PIN (ang. Personal Identification Number) – prywatny numer identyfikacyjny, służący do autoryzacji.

PIN jest numerem identyfikacyjnym służącym do identyfikacji i autoryzacji. Nadawany jest zazwyczaj do powiązanego konta i zastępuje tradycyjne hasło. PIN zapisywany jest jako liczba (w odróżnieniu od haseł, które mogą zawierać także litery i różne znaki specjalne), przez co może być używany np. przy autoryzacji z wykorzystaniem telefonu komórkowego podczas korzystania z serwisu IVR.

Poza systemami IVR, PIN może być wykorzystany w różnych sytuacja wśród których najpopularniejsze to autoryzacja użytkownika na infolinii (doradca pyta o wybrane cyfry PIN-u tak, aby sam nie poznał całego numeru), do potwierdzenia płatności kartą płatniczą czy wpłat na konto we wpłatomatach, czy choćby do odblokowania karty SIM po uruchomieniu telefonu komórkowego.

Kod pin składa się zazwyczaj z 4 cyfr, choć w niektórych rozwiązaniach liczba ta jest zwiększona do 8, 10, i więcej. Przyjęło się, że błędny Pin można podać maksymalnie 3 razy (ale nie jest to regułą), zanim zostanie zablokowany. W przypadku telefonu komórkowego należy wtedy użyć kodu PUK, w przypadku niektórych usług będzie potrzebny kontakt z infolinią lub oddziałem firmy w celu nadania nowego kodu PIN (po weryfikacji innymi metodami).