PNG

PNG (ang. Portable Network Graphics)– format i system zapisu cyfrowych obrazów w postaci plików.

PNG jest formatem zapisu cyfrowych obrazów rastrowych (definiuje w jaki sposób dane zapisywane są wewnątrz pliku w tym formacie). PNG definiuje również sposób bezstratnej kompresji danych wewnątrz plików (aby zajmowały mniej miejsca).

PNG powstał w 1995 roku jako alternatywa dla formatu GIF jako format nie obciążony patentami (w stosunku do GIF zgłoszone zostały roszczenia patentowe dotyczące używanej w nich kompresji LZW).

Format PNG poza przechowywaniem skompresowanej bezstratnie grafiki obsługuje również m.in. tzw. kanał alfa (umożliwiający ustawianie przezroczystości całej lub fragmentów grafiki) czy możliwość zapisania obrazów w 48-bitowej głębi kolorów oraz dodatkowe metadane w EXIF.

Poza 48-bitową głębią kolorów możliwe jest także zapisywanie obrazów w skali szarości, oraz z paletą od 2 do 256 kolorów. Powoduje to, że format PNG jest bardzo uniwersalny, a możliwość generowania małych plików z bezstratnie skompresowaną grafiką znalazła zastosowanie np. na stronach www.

Pliki PNG można edytować i zapisywać w większości programów graficznych, np. Paint w systemach rodziny Windows, IrfanView, XnView czy GIMP.