POTS

POTS (ang. Plain Old Telephone Service) – analogowa telefonia świadczona w ramach lain%20Old%20Telephone%20Service]PSTN.

POTS jest najstarszą usługą telefoniczną. To właśnie ta usługa rozpoczęła erę telefonii udostępniając abonentom możliwość rozmowy na odległość. W pierwszej wersji była w pełni analogowa. Oznacza to, ze zarówno dźwięk jak i dodatkowe informacje przesyłane były analogowo. Np. wybieranie numeru realizowane było przez wysyłanie impulsów elektrycznych w odpowiedni sposób – ilość pulsów oznaczała kolejną cyfrę numeru, a przerwa miedzy pulsami oddzielała cyfry. W ten sposób możliwe było wybieranie numeru abonenta.

Słowniczek - POTS

Jeden z pierwszych analogowych aparatów telefonicznych

Wraz z pojawieniem się urządzeń cyfrowych obsługujących linię telefoniczną, usługa POTS zaoferowała użytkownikom kilka udogodnień. Pierwszą z nich jest tonowe wybieranie numeru. Zamiast trwającego dość długo wybierania pulsowego, każdej cyfrze przypisana jest kombinacja dwóch tonów nakładających się na siebie. Do wybrania cyfry wystarczy trwający ułamek sekundy sygnał. System tonowy do kodowania cyfr używa DTMF.

Innym z późniejszych udogodnień jest możliwość wyświetlania na przystosowanych aparatach telefonicznych (lub po dokupieniu specjalnych przystawek) numeru telefonicznego osoby dzwoniącej, o ile jej numer nie został uprzednio zastrzeżony. Usługa ta szerzej znana jest jako CLIP.

Pomimo wprowadzenia urządzeń cyfrowych, sama linia i transmisja głosu pozostała analogowa, choć obecnie analogowa pozostaje już tylko część od abonenta do centrali telefonicznej. POTS jest jedną z dwóch (poza ISDN) usług świadczonych na liniach PSTN.

Źródła obrazków: Wikipedia