PSTN

PSTN (ang. Public Switched Telephone Network, Publiczna komutowana sieć telefoniczna) – rodzaj sieci telefonicznej.

W pierwszej wersji PSTN był w pełni analogową siecią telefoniczną z ręcznie przyłączanymi liniami przez centralę. Pracownik centrali łączył abonentów ze sobą umożliwiając im rozmowę. W tym czasie sieci telefoniczne rozrastały się pokrywając coraz większe obszary. Wraz z rozwojem sieci i problemami z przepustowością, analogowe łącza międzycentralowe stopniowo były zastępowane cyfrowymi (X.25) z komutacją pakietów, a następnie sieciami szkieletowymi (podobnymi do sieci komputerowych). Tzw. lokalne pętle abonenckie (odcinek linii telefonicznej od centrali do abonenta) w większości przypadków pozostaje analogowy.

Słowniczek - PSTN

Dawna (ręczna) centrala telefoniczna

Na liniach PSTN świadczone mogą być usługi telefonii analogowej (POTS) i cyfrowej (ISDN). W przypadku telefonii analogowej z początku dostępne byłe jedynie impulsowe wybieranie numeru które z czasem zostało zastąpione tonowym, używanym do dziś. Linie cyfrowe od początku obsługiwały jedynie wybieranie tonowe. W sieci telefonicznej każdy abonent ma swój unikalny numer dzięki któremu można się z nim bezpośrednio połączyć.

Źródła obrazków: Wikipedia