PUK

PUK (ang. Personal Unblocking Key) – kod służący do odblokowania karty SIM, zablokowanej niewłaściwym kodem PIN.

PUK jest kodem służącym do odblokowania karty SIM telefonu komórkowego (lub innego urządzenia, np. modemu 3G). Po uruchomieniu urządzenia, o ile na karcie SIM ustawiony jest kod PIN, urządzenie prosi o jego wprowadzenie. Trzykrotne wpisanie nieprawidłowego numeru PIN skutkuje blokadą karty SIM. W celu jej odblokowania konieczne jest podanie kodu PUK.

Kod PUK składa się z 8 cyfr i jest przypisany do karty SIM, przy czym w odróżnieniu do kodu PIN nie jest na niej przechowywany, a w systemie komputerowym operatora sieci komórkowej. Kod PUK można wprowadzić nieprawidłowo maksymalnie 10 razy, po czym karta SIM jest permanentnie blokowana i nie może zostać odblokowania. W takiej sytuacji należy skontaktować się z operatorem w celu wydania nowej karty SIM z nowym kodem PIN i PUK.

Kod PUK znajduje się zazwyczaj na dużej karcie z której wyłamywana jest mała karta umieszczana w telefonie komórkowym. Nie może on być zmieniony przez użytkownika, ani operatora – nadawany jest raz do konkretnej karty SIM.