Parser

Parser, analizator składniowy – program komputerowy analizujący dane wejściowe zgodnie z ustaloną strukturą.

Parser jest programem, który ma za zadanie wyodrębnić dane zapisane z wykorzystaniem pewnej struktury do postaci w której dane da się wykorzystać w oprogramowaniu (do ich dalszego wykorzystania). Wykonuje on analizę składniową danych wejściowych z założeniem pewnej struktury tych danych. Struktura danych wejściowych może być całkiem różna i zależy od tego, co zostanie podane na wejściu parsera i jakie dane mają zostać wyodrębnione. Przykładem może tu być analiza pliku XML tworzonego zgodnie z przyjętą dla tego typu plików składnią. Plik XML jest plikiem tekstowym, w którego strukturze zapisane zostają dane. Parser posiadając algorytm budowy pliku XML może wyodrębnić z niego dane i zapisać w postaci zgodnej z formatem danych wykorzystywanych przez inne oprogramowanie.

Słowniczek - Parser

Przykład parsowania tekstu do postaci struktury danych

Ogólnie parsery można nazwać oprogramowaniem zamieniającym format danych z tekstowego pliku na postać obiektów do dalszego wykorzystania w innym oprogramowaniu. Z parserów korzysta np. najbardziej znana wyszukiwarka internetowa Google, która pobiera różne strony intrenetowe, parsuje je wydobywając pożądaną treść i zapisuje w swoich bazach danych w celu późniejszego wykorzystania w wynikach wyszukiwania.

Źródła obrazków: Wikipedia