Próbkowanie

Kwantowanie (dyskretyzacja, kwantowanie w czasie) – proces wykorzystywany przy zamianie sygnału analogowego w cyfrowy.

Kwantowanie jest procesem podczas którego sygnał ciągły (analogowy) zamieniany jest na sygnał dyskretny (cyfrowy). Kwantowanie polega na zapamiętywaniu wartości sygnału analogowego co określoną ilość czasu. Dzięki temu możliwe jest zapisanie cyfrowej reprezentacji sygnału analogowego.

Słowniczek - Kwantowanie

Wykres pokazujący kwantowanie (czerwone strzałki) sygnału analogowego (szara linia).

Każdy pomiar wartości w danym momencie nazywany jest próbką. Próbkowanie może mieć dowolnie dobraną częstotliwość, która zależy od kwantowanego sygnału.

Kwantowanie wykorzystuje się m.in. podczas zapisu analogowego dźwięku w postaci cyfrowej. Dźwięk analogowy jest pewnym sygnałem i skwantowany z odpowiednio dużą częstotliwością daje możliwość zapisania go w postaci cyfrowej w postaci w której ludzkie ucho nie będzie słyszało przekłamań dźwięku. Częstotliwość graniczna dla ludzkiego ucha to około 20KHz, a kwantowany sygnał musi być częstotliwością co najmniej dwukrotnie większą, stąd znana powszechnie częstotliwość 44,1 kHz – z taką częstotliwością kwantowany jest dźwięk zapisany na płytach CD-Audio.

Źródła obrazków: Wikipedia