Roaming

Roaming – mechanizm w sieciach komórkowych, umożliwiający korzystanie z usług obcej sieci.

Roaming jest mechanizmem dzięki któremu możliwe jest korzystanie z usług własnego operatora telefonii komórkowej przez sieć obcego operatora. Rozróżniane są dwa rodzaje roamingu – krajowy i międzynarodowy.

Roaming krajowy występuje na podstawie umów miedzy operatorami zazwyczaj w sytuacji, kiedy operator macierzysty nie pokrywa swoim zasięgiem danego obszaru. Zazwyczaj ma charakter jedynie czasowy. Nie wiąże się z dodatkowymi opłatami po stronie abonenta.

Roaming międzynarodowy również wymaga umów pomiędzy operatorami, ale zazwyczaj wiąże się z dodatkowymi kosztami abonenta podczas odbierania połączenia przez sieć operatora zagranicznego, oraz z wyższymi kosztami wykonywanych połączeń. Koszt odbieranych i wykonywanych połączeń zależy od obu operatorów, którzy następnie rozliczają się między sobą.

Roaming dzieli się także pod względem rodzaju usługi. Rozróżniany jest roaming głosowy GSM i danych GPRS. Umożliwienie roamingu głosowego nie musi się wiązać z dostępnością roamingu dla transmisji danych.

Większość telefonów komórkowych i smartfonów pozwala na blokadę roamingu, co jest szczególnie przydatne na terenach przygranicznych (aby telefon nie logował się do sieci operatora zagranicznego).