Router

Router – urządzenie w sieciach komputerowych, którego zadaniem jest przesyłanie pakietów danych pomiędzy 2 lub więcej sieciami komputerowymi. Router pracuje w 3 warstwie modelu ISO/OSI.

Router można nazwać węzłem do którego przyłączonych zostaje kilka sieci komputerowych pracujących w różnych podsieciach (różne adresy IP i maski sieciowe). Jego zadaniem jest routowanie (zwane także trasowaniem) pakietów kierowanych do adresów IP znajdujących się w innych sieciach.

Routery stosowane w sieciach domowych (małych sieciach lokalnych LAN) pracują zazwyczaj w trybie bramy sieciowej i powinny być nazywane bramą sieciową. Z racji tego, że ich działanie opiera się o zasadę działania routera, taka nazwa stała się nazwą potocznie używaną.

Brama sieciowa jest elementem sieci służącym do przyłączenia sieci komputerowej do sieci nadrzędnej. Za jej pomocą urządzenia w sieci lokalnej komunikują się z urządzeniami innych sieci, ale nie zachodzi tu routowanie pakietów pomiędzy wieloma sieciami. Adres IP bramy sieciowej musi być ustawiony w konfiguracji każdego urządzenia. Jeżeli docelowy adres IP nie znajduje się w sieci lokalnej, jest on kierowany do bramy sieciowej, której zadaniem jest przekazanie pakietu dalej (np. do sieci Internet).

Słowniczek - router

Router używany w komputerowych sieciach domowych

Źródła obrazków: Wikipedia