SECAM

SECAM (fr. quentiel couleur à mémoire) - jeden ze standardów nadawania obrazu telewizyjnego.

SECAM powstał w 1956 roku we Francji jako system nadawania analogowej telewizji kolorowej. Z Francji trafił do Europy, w tym także do Polski, gdzie wykorzystywany był do 1995 roku (został zastąpiony doskonalszym systemem PAL, który wyewoluował z NTSC). Choć premierę miał w 1956 roku, pierwsza emisja z jego użyciem nastąpiła dopiero w roku 1967 – tyle zajęło przystosowanie stacji telewizyjnych do nadawania w tym systemie.

SECAM charakteryzuje się 625 liniami obrazu. Jest to bardzo niska rozdzielczość, w której dodatkowo składowa chrominancji (koloru) ma dwukrotnie niższą rozdzielczość, przez co przy krawędziach koloru widoczne są przeciągnięcia i pulsowanie koloru. Powodowało to również problemy z edycją materiału wideo przesyłanego w SECAM, ponieważ po kilkukrotnej edycji obraz charakteryzował się bardzo niską jakością. Z tego powodu do momentu emisji stosowany był system PAL, a tylko sama emisja w SECAM. Dzięki temu przejście z systemu SECAM na PAL było ułatwione – wystarczyło wyeliminować konwersje z PAL do SECAM i nadawać obraz w PAL.

W standardzie SECAM modulacji częstotliwościowej poddawana jest podnośnia chrominancji. Sygnałem modulującym jest na przemian sygnał barwy czerwonej i niebieskiej (co drugą linię).