SPL

SPL jest to miara poziomu ciśnienia akustycznego (ang. Sound Pressure Level). Wyraża się ją za pomocą decybeli (dB) i mówi odbiorcy o tym, jak głośno potrafi zagrać dany produkt. Parametr ten zależy od konstrukcji głośnika.

Z terminem SPL są też powiązane czułość oraz efektywność danych słuchawek, jednostką ich miary również jest decybel. Ale pierwszy parametr wyrażany jest po zaaplikowaniu danemu modelowi ustalonej jednostki napięcia (dB/mV), a drugi – mocy (dB/mW).