Sieć komórkowa

Sieć komórkowa, telefonia komórkowa – infrastruktura i usługi związane z bezprzewodową transmisją głosu i danych.

Telefonia komórkowa jest rodzajem telefonii bezprzewodowej. Jej sieć zamiast miedzianych przewodów składa się z nadajników (tzw. stacji bazowych, BTS), z których każda pokrywa określony obszar zasięgiem (tzw. komórka, ang. cell). Umożliwia to bezprzewodowe prowadzenie rozmów i korzystanie z bezprzewodowego Internetu. Dzięki technice przełączania się pomiędzy stacjami bazowymi możliwe jest kontynuowanie rozmowy podczas przemieszczania się. Gdy sygnał z jednego nadajnika będzie słaby a w zasięgu będzie nadajnik z silniejszym sygnałem (będzie bliżej), nastąpi automatyczna zmiana nadajnika i kontynuowanie połączenia.

Słowniczek - Sieć komórkowa

Stacja bazowa telefonii komórkowej

Obecnie najpopularniejszym systemem telefonii komórkowej jest system GSM zastępowany stopniowo przez nowocześniejszy 3G najczęściej w standardzie UMTS. Sam standard UMTS doczekał się już nowszej wersji w postaci standardu LTE. GSM jest systemem drugiej generacji, a 3G (jak wskazuje nazwa) to generacja 3. Trwają prace nad standardem czwartej generacji, ale obecnie ten system nie jest jeszcze nigdzie wdrożony (sieci informujące o standardzie 4G zwyczajnie wykorzystują tą nazwę niezgodnie ze standardami).

Źródła obrazków: Wikipedia