Smart TV

Smart TV (Connected TV, Telewizja inteligentna) – nazwa marketingowa odbiorników telewizyjnych łączących standardowe funkcje telewizora z usługami sieciowymi.

Smart TV dostarczają użytkownikowi szereg dodatkowych usług po podłączeniu odbiornika do sieci Internet. Samo podłączenie zazwyczaj odbywa się z wykorzystaniem kabla sieciowego i sieci LAN, lub przy użyciu karty sieci bezprzewodowej Wi-Fi. Tak podłączony telewizor wraz z dostarczonymi aplikacjami i usługami może dostarczyć użytkownikowi dodatkowe treści przez sieć Internet.

Usługo dostępne w Ramach Smart TV otwierają niemal nieograniczone możliwości dostępu do Internetu. Zaczynając na przeglądarce internetowej podobnej do tej która znajduje się na komputerze PC, przez usługi VOD (których coraz więcej jest dostępnych w globalnej sieci), po telewizję hybrydową dzięki której do nadawanego standardowym kanałem programu telewizyjnego usługodawca może oferować dodatkowe treści przez Internet.

Producenci sprzętu RTV prześcigają się w pomysłach na promowanie własnych rozwiązań. Dzięki temu telewizorem ze Smart TV można sterować przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych takich jak smartfony i tablety. Możliwe jest także przesyłanie na urządzenie zgodne ze Smart TV materiałów uprzednio wyświetlanych na tablecie, lub posłużenie się urządzeniem mobilnym jako drugim wyświetlaczem w celu rozszerzenia możliwości urządzenia Smart TV.

Słowniczek - smart tv

Telewizor z funkcją Smart TV

Źródła obrazków: Wikipedia