Switch

Switch, przełącznik sieciowy – urządzenie którego zadaniem jest łączyć różne urządzenia sieciowe w jedną sieć komputerową.

Urządzeniami tymi mogą być karty sieciowe stosowane w komputerach, telewizorach, zestawach kina domowego, konsolach do gier , itp., ale również kolejne przełączniki sieciowe, routery, bezprzewodowe punkty dostępu łączące z sieciami bezprzewodowymi i inne. Innymi słowy switch jest urządzeniem dzięki któremu różne urządzenia w sieci mogą się ze sobą komunikować.

Switche pracują w drugiej warstwie modelu ISO/OSI (warta łącz danych) i przekazują inteligentnie ramki danych między portami. Np. gdy komputer A chce przesłać dane do komputera B (np. dane przesyłanego pliku), switch inteligentnie kieruje ramki danych przychodzące na port do którego jest podłączony komputer A do portu do którego jest przyłączony komputer B.

Niektóre przełączniki sieciowe pozwalają także na tworzenie tzw. wirtualnych sieci (VLAN) – łączą wybrane porty przełącznika w osobne sieci ale łączone jednym urządzeniem.

Switche wyparły używane wcześniej huby (koncentratory sieciowe), ponieważ są bardziej wydajne i mogą pracować w pełnym dupleksie (jednocześnie odbierać i wysyłać dane na każdym z portów).

Słowniczek - switch

50-portowy switch do budowy większych sieci

Źródła obrazków: Wikipedia