Sygnał cyfrowy

Sygnał cyfrowy (dyskretny, skwantowany) – sygnał, którego wartości są ściśle określone, bardzo odporny na zakłócenia.

Sygnał cyfrowy jest sygnałem którego wartości są ściśle określone, a ilość możliwych stanów zależy od jego rozdzielczości. W odróżnieniu do sygnału analogowego, sygnał cyfrowy nie odzwierciedla idealnie analogowego odpowiednika, ale przy dostatecznie dużej rozdzielczości różnice są bardzo małe. Przykładowo obraz czy dźwięk zapisane w postaci cyfrowej w telewizji cyfrowej cechują się bardzo wysoką jakością i wiernością.

Sygnały cyfrowe mogą powstawać w wyniku kwantowania sygnału analogowego – dzięki czemu sygnały możliwe są do zapisania w postaci plików z danymi w urządzeniach pamięci masowej (jak dyski twarde) lub mogą być przesyłane z zapewnieniem, że odebrany sygnał będzie miał dokładnie takie same wartości jak wysłany, czyli będzie zawierał dokładnie te same dane. Wynika to z faktu dużej odporności na zakłócenia i cechowaniu się ściśle określonymi stanami.

Słowniczek - Sygnał cyfrowy

Sygnał analogowy (szara linia) i cyfrowy (czerwona linia)

Najczęściej spotykanym sposobem zapisu danych cyfrowych jest system binarny, w którym wartości mogą przyjmować 0 logiczne (stan niski) i 1 logiczną (stan wysoki) – stany takie są łatwe do odróżnienia od siebie, a ich ciąg składa się na większą porcję danych.

Wraz z postępem techniki, coraz więcej rodzajów danych przesyłanych jest w postaci cyfrowej wypierając przy tym sygnały analogowe.

Źródła obrazków: Wikipedia