System operacyjny

System operacyjny, OS (ang. Operating System) – oprogramowanie będące środowiskiem uruchomieniowym aplikacji.

System operacyjny jest oprogramowaniem znajdującym się pomiędzy fizycznym sprzętem a aplikacjami i użytkownikami. Dzięki niemu możliwe jest uruchamianie różnych aplikacji. Głównymi zadaniami systemu operacyjnego jest zarządzanie sprzętem i ujednoliceniem od strony aplikacji dostępu do sprzętu (dzięki czemu nie jest konieczne osobne zarządzanie z poziomu aplikacji różnymi podzespołami jak np. karta graficzna czy karta dźwiękowa). Wśród innych zadań systemu operacyjnego można wyróżnić przydzielanie pamięci aplikacjom, mechanizmy komunikacji między aplikacjami, zarządzanie połączeniami sieciowymi, zarządzanie plikami i wiele innych.

Słowniczek - System operacyjny

Struktura systemu operacyjnego

Systemu operacyjne mogą choć nie muszą posiadać środowisko graficzne, np. systemy z rodziny Windows czy Android występują zawsze ze środowiskiem graficznym, natomiast różne dystrybucje Linuksa mogą pracować jedynie w trybie tekstowym, w tym przykładowo nawet bez wyświetlacza, w postaci oprogramowania układowego routerów.

Systemy operacyjne składają się z trzech głównych elementów. Pierwszym jest jądro systemu zawierające wszystkie główne elementy systemu operacyjnego. Drugim jest powłoka będąca elementem pomiędzy jądrem a użytkownikiem (dzięki niej możliwa jest interakcja). Ostatnim jest system plików umożliwiający korzystanie z nośników danych.

Źródła obrazków: Wikipedia