TAR

TAR (ang. Tape Archiver, archiwizator taśmowy) – narzędzie umieszczające różne pliki wewnątrz jednego pliku.

TAR wywodzi się z czasu wykonywania kopii (zapasowych) plików na urządzeniach taśmowych. Używany był do umieszczenia wielu plików w jednym ciągłym strumieniu, który następnie zapisywany był na taśmie (zapis i odczyt taśmy odbywa się w sposób ciągły). Obecnie wykorzystywany jest również na innych nośnikach, ponieważ niektóre jego cechy są nadal przydatne. Obecnie TAR umożliwia zapisanie w jednym pliku wielu plików wraz z ich atrybutami, uprawnieniami i innymi informacjami, upraszczając działanie typowych narzędzi do kompresji, które działają już na przygotowanym pliku TAR.

Słownik - tar

Zasada działania TAR-a

Najczęściej wykorzystywany wraz z TAR kompresorami są gzip (co daje rozszerzenia zapisanych skompresowanych plików: .tar.gz, .tgz), bzip2 (.tar.bz2), compress (.tar.Z) i LZMA (.rat.lzma). Taki sposób kompresji nie gwarantuje najwyższych współczynników kompresji, ale jest równie skuteczny jak inne rozwiązania.

Format TAR jest szeroko wykorzystywany w systemach Linux i UNIX. Większość dostarczany kodów źródłowych na tych platformach ma postać archiwum TAR skompresowanego jednym ze wspomnianych kompresorów.

Źródła obrazków: Wikipedia