TCP/IP

TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) – model struktury protokołów wykorzystywany w sieci Internet.

TCP/IP powstał w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku jako technologia przesyłania danych w rozległych sieciach. W 1982 roku wojsko zaczęło używać TCP/IP w swoich sieciach, a trzy lata później TCP/IP znalazło zastosowanie w sieci Internet.

Model TCP/IP zakłada podzielenie całej komunikacji sieciowej na 4 warstwy, z których każda jest niezależna od innych (ale ze sobą współpracują) i opisuje pewien fragment transmisji danych:

- warstwa aplikacji – to najwyższa warstwa w której pracują różne aplikacje sieciowe, jak przeglądarka internetowa, komunikatory i inne

- warstwa transportowa – jest odpowiedzialna za prawidłowe przesyłanie danych z sieci do aplikacji (i odwrotnie) – na jednym komputerze może pracować kilka aplikacji sieciowych i w warstwie tej następuje rozdzielenie przychodzących danych do odpowiednich aplikacji

- warstwa Internetu – w tej warstwie następuje faktycznie przesłanie danych miedzy dwoma hostami, np. komputerem użytkownika i serwerem, tu m.in. określana jest trasa pakietów do hosta o wskazanym adresie IP

- warstwa dostępu do sieci – najniższa warstwa odpowiadająca za przesyłanie danych w sieci po fizycznych łączach z wykorzystaniem m.in. kart sieciowych, routerów i innych urządzeń sieciowych.

Taki podział na warstwy umożliwia niezależne kontrolowanie każdej z nich oraz płynne sterowanie ruchem sieciowym.