TIFF

TIFF (ang. Tagged Image File Format) – format zapisu cyfrowych obrazów przy pomocy kompresji bezstratnej.

TIFF jest komputerowym formatem zapisu grafiki rastrowej (składającej się z pikseli). Algorytmy kompresji powodują zmniejszenie rozmiaru pliku w którym zapisany jest obraz, bez jednoczesnej utraty jakości pliku. Innymi słowy używana jest kompresja bezstratna, dzięki której obraz po kompresji i późniejszej dekompresji jest dokładnie taki sam. W przypadku kompresji stratnej, na przykładzie pliku JPG, kompresowany plik jest jeszcze mniejszy, ale obraz bezpowrotnie traci na jakości – nazywa się to kompresją stratną.

Format TIFF powstał w 1986 roku. Opracowany został przez Aldus Corporation głównie z myślą o druku postscriptowym, jednak wykorzystywane są również np. do zapisywania zdjęć w cyfrowych aparatach fotograficznych.

Do kompresji obrazu używane są algorytmy LZW lub CCITT. Specyfikacja TIFF dopuszcza jednak użycie algorytmu stratnej kompresji JPG. TIFF pozwalają na zapisywanie zarówno kolorowych obrazów w różnych głębiach kolorów, jak i zdjęcia czarno-białe i w trybie kreskowym. TIFF umożliwia również zapisanie tzw. Kanału alfa, dodatkowych danych tekstowych.