Termostat

Urządzenie lub element urządzenia utrzymujące zadaną temperaturę poprzez aktywne działanie. Termostat zawiera układ pomiaru temperatury oraz układ włączający urządzenia dostarczające lub odbierające ciepło. Termostat może być elementem np. klimatyzatora lub chłodziarki (lodówki).