UPnP

UPnP (ang. Universal Plug-and-Play) – protokół komunikacyjny do wymiany dnaych pomiędzy dwoma urządzeniami, oparty na P2P.

UPnP powstało w celu zautomatyzowania i ułatwienia konfiguracji urządzeń przyłączonych do jednej sieci. Posiada architekturę rozproszoną co oznacza, że połączenie następuje bezpośrednio bez dodatkowego serwera pośredniczącego w wymianie danych. UPnP współpracuje z protokołami TCP/IP i HTTP. Jest niezależne od systemu operacyjnego czy języka programowania a częściowo także od rodzaju sieci komputerowej.

Dzięki UPnP możliwe jest automatyczne konfigurowanie np. kart sieciowych komputera (dzięki czemu nie jest konieczna jej ręczna konfiguracja), konfigurowanie routera w sieci tak, aby umożliwiał dostęp do określonych usług sieciowych (np. dzięki automatycznemu przekierowaniu potrzebnych portów), czy ustawienie zapory sieciowej.

UPnP nie wspiera obecnie automatycznego konfigurowania kart sieciowych sieci bezprzewodowych. Aby automatyczna konfiguracja była możliwa, należy najpierw skonfigurować sieć wstępnie podając rodzaj szyfrowania i hasło do sieci. Trwają prace nad rozwiązaniem tego problemu (np. z użyciem specjalnie przygotowanego pendrive-a lub za pomocą WPS). Po takim skonfigurowaniu warstwy fizycznej, możliwa jest już dalsza konfiguracja z wykorzystaniem UPnP jak w przypadku sieci przewodowych.