VC-1

VC-1, SMPTE 421M – kodek wideo autorstwa firmy Microsoft.

VC-1 to nieformalna nazwa kodeka SMPTE 421M – kodeka wykorzystywanego między innymi na płytach Blue-ray, w plikach Windows Media, framework-u Silverlight czy na płytach HD-DVD.

VC-1 jest ewolucją kodeków wideo opartych o dyskretną transformację kosinusową (wykorzystywaną również np. w H.261, H.263 niektórych MPEG2 i MPEG4). Posiada wsparcie dla materiałów z przeplotem jak i progresywnych.

Kodek ten został użyty przez Microsoft jako główny kodek wideo w konsolach Xbox360, a z powodu zaimplementowania go także jako standard na płytach Blue-ray czy HD-DVD, szeroko wspierany jest także przez inne urządzenia (jak Playstation 3 czy Raspberry Pi).

VC-1 został przez Microsoft zaimplementowany jako jeden z trzech kodeków:
- WMV3 – prosty i główny profil VC-1, posiada pełną zgodność z VC-1
- WMVA – profil zaawansowany, używany w Windows Media Player 10
- WVC1 – używany w Windows Media Player 11

VC-1 wspiera materiały wideo o różnej rozdzielczości – od najniższych aż do znacznie przekraczających Full-HD, co daje mu szerokie zastosowanie (idące w parze z wysoką jakością skompresowanego materiału wideo).

Pliki VC-1 mogą być odtwarzane na większości nowoczesnego sprzętu wideo – m.in. konsole do gier, zestawy kina domowego, komputery PC, smartfony czy odtwarzacze przenośne.