VoD

VoD (ang. Video on Demand - wideo na żądanie) – wideo na życzenie, możliwość odtworzenie materiału filmowego lub dźwiękowego w innym czasie niż oryginalny czas nadawania, niezależnie dla każdego widza. VoD może oferować nagrania które nie były w ogóle nadawane.

Dzięki VoD możliwe stało się oglądanie filmów, seriali i innych programów w dogodnym momencie na dowolnym urządzeniu a którym usługę VoD oferuje usługodawca.

VoD zastępuje konieczność pamiętania o emisji, ew. konieczność nagrania (w przypadku cyfrowej nagrywarki) i uniezależnia od awarii dostępu do emisji telewizyjnej czy awarii zasilania. Nagrania dostępne są do odtworzenia w dowolnym momencie w zakresie czasu oferowanym przez usługodawcę.

W zależności od usługodawcy, materiały audiowizualne mogą być przesyłane przy pomocy różnych mediów, spośród których najpopularniejszym jest sieć Internet. VoD może być świadczone jako usługa na komputerach PC, ale także na telewizorach Smart TV i innych urządzeniach.

Wśród różnych dostawców usługi VoD, wielu oferuje treści całkowicie darmowo. Możliwe jest, że w przyszłości model standardowej telewizji zostanie wyparty na rzecz telewizji na życzenie, która staje coraz bardziej popularną dzięki oferowanej wygodzie z korzystania i dostępu do treści w dowolnym momencie.