WAN

WAN (ang. Wide Area Network) – rozległa sieć komputerowa, sieć która pokrywa obszar wykraczający poza jedną miejscowość. Przykładem takiej sieci może być sieć dużego dostawcy usług telekomunikacyjnych, czy sieć łącząca budynki firmy znajdujące się w różnych miejscowościach. Sieć taka, choć sama może mieć dostęp do Internetu, zazwyczaj z sieci Internet nie jest osiagalna.

Sieci WAN często są budowane jako połączone ze sobą mniejsze sieci LAN. Do łączenia sieci mogą zostać wykorzystane dedykowane prywatne łącza, ale także sieci publiczne jak Internet (przy użyciu np. tzw. tunelu).

Sieci WAN pozwalają na połączenie komputerów w różnych lokalizacjach zazwyczaj z większą prędkością niż przy wykorzystaniu sieci Internet zapewniając jednocześnie izolację od wspomnianej ogólnodostępnej sieci. Pozwala to na bezpieczne przesyłanie danych wewnątrz firmy, np. emaili czy dostępu do wewnątrzkorporacyjnych portali (tzw. Intranetu).

Słowniczek - Wan

Rozległa sieć komputerowa WAN

Źródła obrazków: Wikipedia