WAP

WAP (ang. Wireless Application Protocol) – protokół aplikacji bezprzewodowych dla urządzeń mobilnych.

WAP jest zbiorem standardów opisujących protokół aplikacji bezprzewodowych. Wszystkie standardy są otwarte, więc każdy ma do nich wgląd. Pierwsza wersja protokołu powstała 1 1998 roku, szybko jednak okazała się niewystarczająca i 3 lata później dostępna była już wersja druga (rok po pierwszej publikacji powstałą wersja 1.1).

Słowniczek - WAP

Strona WAP

Głównym założeniem WAP było dostarczenie urządzeniom mobilnym usług sieciowych. Problematyczne były jednak możliwości ówczesnych urządzeń i szybkości łącz. Pierwsze urządzenia z obsługą WAP miały małe czarno-białe wyświetlacze i bardzo prymitywne wyspecjalizowane układy (obecnie zastąpione przez procesory), które nie miały dostatecznej mocy obliczeniowej aby renderować pełne strony internetowe WWW. Pierwsze mobilne łącza internetowe też nie były szybkie (zobacz: GSM). WAP powstał w celu wyeliminowania nadmiarowych danych i dopasowania treści do możliwości urządzeń.

WAP w wersji pierwszej definiował sposób transportu danych do urządzenia użytkownika i format tych danych (WML bazujący na XML). Druga wersja standardu przypominała już bardziej tradycyjne strony WWW ze względu na to, że zarówno sposób przesyłania danych jak i ich format zostały dopasowane do sieci Internet. Jako format danych używany jest w tej wersji HXTML Mobile Profile (XHTML-MP – profil mobilny).

Źródła obrazków: Wikipedia