WCDMA

WCDMA (ang. Wideband Code Division Multiple Access) – technologia dostępu do sieci radiowej pracującej w standardzie UMTS.

WCDMA jest technologią szybkiego dostępu do sieci Internet. Pierwszy standard opublikowany w 1999 roku opisywał szybkość dostępu do sieci z prędkością do 2 Mbit/s, choć w praktyce wykorzystywana była prędkość do 384 bkit/s, a następnie rozpoczęło się wdrażanie technologii HSPA oferującej prędkość pobierania danych do 42 Mbit/s a wysyłania do 22Mbit/s.

Słowniczek - WCDMA

Struktura sieci WCDMA

WCDMA zakłada wydzielone kanały transmisji danych o szerokości 5MHz. Każdy z kanałów ma zdefiniowane parametry określające prędkości transferu w obie strony (wydzielone są w tym celu między innymi dwa zakresy częstotliwości). Każdy kanał jest też współdzielony przez kilka urządzeń klienckich w których każde urządzenie dostaje przydzielony unikalny identyfikator i odbiera dane przeznaczone tylko dla niego.

WCDMA od początku powstania została szybko zaadoptowana przez rynek i w 2009 roku była dostępna w 120 krajach i 290 sieciach komórkowych. Nadal jest wiodącą technologią i obejmuje coraz więcej różnego rodzaju sieci komórkowych.

Technologia WCDMA często jest nazywana siecią WCDMA w celu określenia zdolności dostępu do sieci z użyciem tej technologii.

Źródła obrazków: Wikipedia