WLAN

WLAN (ang. Wireless Local Area Network) – bezprzewodowa lokalna sieć komputerowa.

Sieć WLAN jest rodzajem sieci LAN, ale w odróżnieniu od niej, do komunikacji sieciowej zamiast kabli sieciowych wykorzystywana jest łączność bezprzewodowa, najczęściej przy pomocy WiFi. WiFi jest dominującą technologią i obecnie nie spotyka się sieci budowanych przy wykorzystaniu innych technologii bezprzewodowych, jak np. Bluetooth. Z powodu dominacji standardu WiFi, jest on często utożsamiany z siecią WLAN.

Słowniczek - WLAN

Karta WiFi wykorzystywana do budowy sieci WLAN

Źródła obrazków: Wikipedia