WMV

Windows Media Vide, WMV – format kompresji wideo rozwijany przez Firmę Microsoft.

Pierwotnie WMV był rozwijany jako konkurent RealVideo i miał służyć strumieniowaniu materiałów multimedialnych (m.in. obraz i dźwięk) przez sieć Internet. Format zyskał popularność i powstały profile do kompresji treści przechowywanych na cyfrowych nośnikach danych w tym WMV wszedł do standardów HD DVD i Blue-ray.

Prace nad kodekiem rozpoczęły się w 2003 roku w oparciu o specyfikacje WMV 9. Standard został zaakceptowany w 2006 roku jako SMTPR 421M znany bardziej jako VC-1.

WMV do przechowywania strumieni używa głównie kontenera ASF (choć może wykorzystywać też AVI czy MKV), a rozszerzenie .WMV opisuje użycie właśnie kontenera ASF z kodekami WMV. Wspomnianemu kodekowi najczęściej towarzyszy WMA – rozwijany równolegle kodek audio.

WMV obsługuje strumienie wideo aż do Full-HD. Potrafi je kodować ze stałą lub zmienną przepływnością, z przeplotem i bez. Kodek wykorzystywany jest przez Microsoft Zune, konsolę Xbox360 i systemy Windows oraz Windows Mobile. Format może być odtwarzany na większości programowych i nowych sprzętowych odtwarzaczy wideo, oraz wspiera szyfrowanie strumieni przy pomocy DRM.