WPS

WPS, Wi-Fi Protected Setup – standard umożliwiający szybkie przyłączanie urządzeń sieciowych do sieci Wi-Fi.

Aby zabezpieczyć bezprzewodową sieć Wi-Fi przed nieautoryzowanym dostępem innych osób stosuje się szyfrowanie. Wymaga ono, aby na każdym przyłączanym do sieci urządzeniu wskazać sposób szyfrowania (coraz częściej jest to robione automatycznie) oraz wprowadzić hasło dostępu do sieci. Niekiedy może być to uciążliwe i zbyt skomplikowane. W celu ułatwnienia konfiguracji sieci powstało kilka rozwiązań, w tym WPS.

Słowniczek - WPS

Przycisk WPS na obudowie routera (niebieski).

WPS opisuje 4 metody na łatwe przyłączenie urządzenia do sieci:
- PIN – należy odczytać PIN z naklejki na nowo podłączanym urządzeniu sieciowym i wpisać go na urządzeniu dostępowym (np. routerze), alternatywnie można przepisać PIN z urządzenia dostępowego na urządzenie podłączane do sieci. Ten sposób musi być obsługiwany przez wszystkie urządzenia zgodne z WPS.
- Przycisk – należy nacisnąć przycisk na urządzeniu dostępowym i urządzeniu podłączanym (fizyczny lub „wirtualny” na ekranie) w celu podłączenia urządzenia do sieci. Każde urządzenie dostępowe zgodne z WPS musi wspierać tą metodę (dla urządzeń podłączanych do sieci nie jest to obowiązkowe).
- NFC – należy zbliżyć oba urządzenia do siebie, aby wymieniły się one niezbędnymi do uzyskania połączenia sieciowego danymi. Ten sposób jest opcjonalny i urządzenia zgodne z WPS nie muszą go wspierać
- USB – zesatwienie połączenia bezprzewodowego można przeprowadzić za pomocą pendrive-a zawierającego konfigurację sieci. Ta metoda nie jest obowiązkowa i jest obecnie uważana za przestarzałą.

Źródła obrazków: Wikipedia