Wi-Fi

Wi-Fi – zestaw standardów stworzonych do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych. Wi-Fi jest najczęściej wykorzystywane do budowy bezprzewodowych sieci lokalnych WLAN w lokalnych sieciach komputerowych. WiFi jest często utożsamiane z sieciami WLAN.

Rozróżniamy kilka rodzajów Wi-Fi, nazywanych standardami:
- 802.11a – pozwala osiągnąć prędkość do 54Mb/s w paśmie 5GHz, w praktyce mało spotykany
- 802.11b – 11Mb/s w paśmie 2,4GHz, pasmo podzielone na 13 częściowo pokrywających się kanałów, zasieg do 30 metrów w pomieszczeniu i 120 na otwartej przestrzeni, obecnie wyparty przez 802.11g
- 802.11g – 54Mb/s w paśmie 2,4GHz, pozostałe parametry takie same jak w 802.11.b, sieć w tym standardzie jest bardziej podatna na zakłócenia od powyższego i potrzebuje silniejszego sygnału, obecnie najbardziej popularny rodzaj Wi-Fi
- 802.11n – 300Mb/s w paśmie 5Ghz i 150Mb/s w paśmie 2,4GHz, wymaga jeszcze silniejszego sygnału niż jego poprzednik, oferując w zamian większą prędkość, obecnie zaczyna powoli zastępować 802.11g
- 802.11ac – 1Gb/s w paśmie 5GHz, nowy mało spotykany jeszcze standard

Ponieważ sygnał Wi-Fi może być odbierany także poza obszarem działania sieci, stosowane jest szyfrowanie komunikacji pomiędzy punktem dostępowym a urządzeniem (klientem). Dawniej najpowszechniejsze szyfrowanie WEP (a zarazem najmniej bezpieczne – jest łatwe do złamania) jest obecnie wypierane przez silniejsze WPA i najsilniejsze WPA2 (oczywiście zarówno urządzenie klienckie jak i punk dostępowy muszą wpierać dany rodzaj szyfrowania, aby mogło ono zostać użyte).

Wi-Fi jest szeroko wykorzystywane do przyłączania do sieci lokalnych urządzeń mobilnych takich jak smartfony, tablety czy laptopy. Wykorzystywane jest też wszędzie tam, gdzie z różnych powodów nie może być doprowadzona standardowa skrętka sieciowa.

Słowniczek - Wi-Fi

Logo Wi-Fi

Źródła obrazków: Wikipedia