XML

XML (ang. Extensible Markup Language) – język służący do prezentacji danych w uniwersalny i ustrukturyzowany sposób.

XML jest językiem umożliwiającym komunikację portali internetowych, urządzeń elektronicznych i innych między sobą w sposób dla siebie zrozumiały. Ma ściśle określoną strukturę w której mogą być osadzane dane. Dzięki takiej strukturze dane mogą być osadzone w sposób zrozumiały dla odbiorcy (w znaczeniu oprogramowania komputerowego). XML jest językiem tekstowym, co oznacza, że zapisane dane mogą być przeczytane i zrozumiałe przez człowieka. W celu przekształcenia danych zapisanych w postaci XML do innej postaci stosuje się tzw. parsery, które przechodzą po całym dokumencie odczytując z niego dane.

Słowniczek - XML

Przykładowy dokument XML

Dokument XML ma ściśle ograniczoną budowę, do której zalicza się nagłówek z informacją m.in. o wykorzystanej wersji XML podczas tworzenia dokumentu, oraz kodowaniu dokumentu, element główny, domykanie znaczników, określoną tablicę możliwych do wykorzystania znaków i inne zasady.

Dokumenty XML mogą być wyświetlane wprost przez przeglądarki internetowe. Aby ułatwić zrozumienie zawartych danych możliwe jest dołączenie tzw. kaskadowego arkusza styli (CSS) umożliwiającego odpowiednie sformatowanie danych przed ich wyświetleniem.

Źródła obrazków: Wikipedia