YPbPr

YPbPr - przestrzeń barw używana w kodowaniu analogowego obrazu component video. Terminem YPbPr określa się również kabel komponentowy, służący do przesyłania obrazu w postaci analogowej. Ten sposób na przesyłanie obrazu analogowego jest najczęściej nazywany po prostu component video, czy obraz komponentowy. YPbPr ma swój cyfrowy odpowiednik YCbCr.

W YPbPr obraz dzielony jest na 3 składowe:
Y – liminancja (jasność), do której dołączany jest tzw. sygnał synchronizacji
Pb – różnica pomiędzy kolorem niebieskim i luminancją
Pr - różnica pomiędzy kolorem czerwonym i luminancją
Kolor zielony nie posiada swojego przewodu (będącego analogicznie różnicą pomiędzy kolorem zielonym i luminancją) – jest uzyskiwany z informacji przesłanych we wszystkich trzech przewodach.

Słowniczek - YPbPr
Tak wygląda obraz przesyłany przy pomocy YPbPr. Pierwszy obrazek to oryginalny obraz, 3 kolejne to składowe Y, Pb i Pr.

Źródła obrazków: Wikipedia