bzip2

bzip2 – algorytm i program służący do kompresji plików

bzip2 jest programem wykorzystywanym głównie na platformach Linux i UNIX. Jest kompresorem, nie archiwizatorem, jedynie kompresuje pliki, nie archiwizuje ich. Do archiwizacji musi zostać użyty inny program. Szczególnie popularny i szeroko wykorzystywany jest TAR. Powstał jako wydajniejszy następca programu i algorytmu gzip. bzip2 do kompresji używa bloków od 100 do 900 kilobajtów (co 100 kilobajtów). Każdy z bloków jest transformowany i przekształcany za pomocą specjalnych algorytmów poprawiających kompresję a następnie kompresowany za pomocą algorytmu Huffmana. W rezultacie daje to wynik o nawet 20% lepszy niż w przypadku gzip.

Słownik - bzip2

Logo programu bzip2

Szybkie działanie i dobry stopień kompresji spowodowały dużą popularność tego formatu. Wykorzystywany jest on do kompresji źródeł programów na platformach Linux i Unix. Obecnie powoli jest zastępowany implementacjami algorytmu LZMA.

bzip2 do kompresji z użyciem 900 kilobajtowych bloków potrzebuje 8 MB pamięci, a do dekompresji 4MB. Istnieje też wolniejsza wersja dekompresora zużywająca jedynie 2,5 MB pamięci. Wykorzystanie mniejszych bloków dodatkowo zmniejsz ilość potrzebnej pamięci.

Źródła obrazków: Wikipedia