licencja BSD

Licencja BSD (ang. Berkeley Software Distribution License) - licencja na której wydawane jest darmowe oprogramowanie.

Licencja BSD jest rodzajem licencji na której może być wydane wolne (darmowe) oprogramowanie. W stosunku do GPL czy LGPL daje twórcy oprogramowania jeszcze większe możliwości. Licencja BSD pozwala nie tylko na modyfikowanie kodu, rozpowszechnianie go w postaci oryginalnej lub zmodyfikowanej, ale również pozwala na rozpowszechnianie bez udostępnienia kodu źródłowego czy włączenia do zamkniętoźródłowego oprogramowania (oprogramowania, dla którego kod źródłowy nie został udostępniony) pod warunkiem podania autora dołączonego oprogramowania. W przeciwieństwie zatem do GPL daje możliwość tworzenia w pełni komercyjnego oprogramowania z wykorzystaniem oprogramowania darmowego.

Słowniczek - BSD

Logo licencji BSD

Najbardziej znanym oprogramowaniem na licencji BSD jest choćby przeglądarka internetowa Google Chrome, która jest darmowa, ale jej kod źródłowy nie jest dostępny. Podobnie oprogramowanie OpenSSH.

Licencje do oprogramowania dodaje się w celu poinformowania użytkownika, co może z oprogramowaniem zrobić. Bez licencji użytkownik nie wiedział by, czy może oprogramowania użyć do celów komercyjnych, lub we własnych projektach np. w połączeniu z modyfikacją owego oprogramowania.

Źródła obrazków: Wikipedia