Wyszukiwarka

Siemens KI34VX20

Siemens KI34VX20

Katalog produktów

Automatyczne odszranianie, dzięki czemu lodówka samoczynnie w regularnych odstępach czasu odszrania chłodziarkę. Powstała przy tym woda zostaje odparowana na zewnątrz.

Najczęściej poszukiwane